Dine fordele

  • Ny viden
  • Inspiration
  • Mulighed for faglig udvikling i et fortroligt rum
  • Nye muligheder og indsigt i egne potentialer
  • Faglig fordybelse

Der fokuseres på virksomhedens sammenhængskraft og sættes lighedstegn imellem organisationsudvikling og øget bevidsthed hos den enkelte – IKKE som isoleret personlig udvikling, men som en vigtig del af en gruppe, og som en gruppe i en større helhed.

Tilgangen til dine mål er konkret og jordnær. Teori omsættes til praksis, så det bliver relevant og praksisnært, og alle mål, store som små, imødekommes professionelt og med respekt for din virksomhedens kultur.

Alle kan være med

Kunder og samarbejdspartnere inkluderer små og mellemstore private og offentlige virksomheder samt foreninger og offentlige organisationer.

Du ansøger om at tilmelde dig ved at sende en mail til Sina Harbo med en kort beskrivelse af din motivation for at deltage.

Du er naturligvis også velkommen til at tage kontakt for nærmere information og pris.